Tuotteet, jotka palvelevat väestön terveystarpeita.WHO:n mukaan näiden tuotteiden pitäisi olla saatavilla "aina, riittävinä määrinä, asianmukaisissa annostusmuodoissa, taatulla laadulla ja riittävällä tiedolla sekä hintaan, johon yksilöllä ja yhteisöllä on varaa".

Ruuvi-ilmakompressori

  • Räätälöity ilmakompressori

    Räätälöity ilmakompressori

    Esittely:

    Ilmakompressori on eräänlainen painetta tuottava laite, jossa ilma on väliaineena, ja se on pneumaattisen järjestelmän ydin.Ilmakompressori muuntaa alkuperäisen mekaanisen energian kaasun paineenergiaksi ja tarjoaa virtalähteen pneumaattisille laitteille.Ei vain laajasti käytetty, vaan myös olennainen ja tärkeä laite eri aloilla.Mainitsemamme ruuvikompressori viittaa yleensä kaksoisruuvikompressoriin.Kompressorin päämoottoriin on järjestetty rinnakkain pari keskenään niveltyvää kierukkaroottoria.Jakoympyrän ulkopuolella (poikkileikkauksesta katsottuna) kutsuimme kuperahampaista roottoria urosroottoriksi tai urosruuviksi ja jakoympyrän sisällä (poikkileikkauksesta katsottuna) koverahampaista roottoria kutsutaan naarasroottoriksi tai naarasroottoriksi. ruuvi.